Hirunda

Hirunda, onze kleinste zaal, leent zich perfect voor bestuursvergaderingen.
Vergader in een professionele omkadering voorzien van alle faciliteiten.

Oppervlakte37m²
Rechthoek
Ovaal12
U-vorm
Theater
Klaslokaal

Plattegrond